NAGŁÓWEK       Strona testowa implementacji algorytmów kodowania standardu HTML5 i arkuszy stylów CSS3

MÓJ TEST - implementacja standardu HTML5 i CSS3

•  Grafika SVG - Zielony okrąg:

•  MathML - Twierdzenie Pitagorasa:  a2 + b2 = c2
UWAGA!  
Funkcja 'MathML' nie działa w "Chrome" i "IE 9/10",
Grafika 'SVG' nie działa w "Chrome" i "Safari"
Inne niezgodne przeglądarki: "K-Meleon", "Comodo Dragon", "Maxthon", "SRWare Iron"...

 
Nowe typy formularzy/kontrolek HTML5  ( obsługiwane jeśli możesz zmienić zawartość ):

(*)  -  tylko "Opera" i "IE 10" przekazują wartości "na żywo", poprzez atrybuty 'onchange', 'onmousemove' itp...

Test kodowania polskich znaków [znacznik DIV]:

  ą ć ę ł ń ó ś ź ż Ą Ć Ę Ł Ń Ó Ś Ź Ż
  ą ć ę ł ń ó ś ź ż Ą Ć Ę Ł Ń Ó Ś Ź Ż

Test kodowania polskich znaków [znacznik SPAN]:
  ą ć ę ł ń ó ś ź ż Ą Ć Ę Ł Ń Ó Ś Ź Ż
  ą ć ę ł ń ó ś ź ż Ą Ć Ę Ł Ń Ó Ś Ź Ż

Test kodowania polskich znaków [znacznik SPAN, kolor z arkusza CSS]:
  ą ć ę ł ń ó ś ź ż Ą Ć Ę Ł Ń Ó Ś Ź Ż
  ą ć ę ł ń ó ś ź ż Ą Ć Ę Ł Ń Ó Ś Ź Ż